Skip links

Ефективність застосування «мазі Тіотриазоліну 2%» для  профілактики променевих реакцій шкіри

Проблема якості життя онкохворих набуває значно більшої актуальності, враховуючи що  значно збільшилась тривалість їх життя у зв’язку комплексним застосування променевої та  хіміотерапії. Незважаючи на те, що за останні роки досягнуто великих успіхів з приводу  зменшення токсичності, пов’язаної з хіміотерапією, проблема попередження і лікування  місцевих променевих реакцій все ще залишається актуальною. Оскільки існуючі препарати  мають низьку терапевтичну ефективність, актуальним є пошук і розробка нових ефективних  препаратів для профілактики і лікування променевих пошкоджень шкіри. 

Метою дослідження було вивчення можливості застосування вітчизняного препарату «Мазь  тіотриазоліну 2%», який має протизапальну та антиоксидантну дію, для зменшення  променевої реакції шкіри.  

Дослідження проводили на статево зрілих щурах-самицях лінії Вістар масою 250-300 грамів.  Тварин піддавали локальному одноразовому опроміненню у зоні стегна у дозі 80 Гр апаратом  ТУР-60 (І = 10мА, U = 50 кВ, фільтр 0,3 мм). Мазь наносили на шкіру за 1 годину до і протягом  10 днів після опромінення. Ефективність оцінювали за тривалістю перебігу і термінами  загоєння променевих реакцій і пошкоджень шкіри щурів, яким наносили препарат у порівнянні  з опроміненим контролем.  

Дослідження показало, що терміни і ступінь розвитку ранніх променевих реакцій значно  зменшуються завдяки застосуванню мазі тіотриазоліну. Застосування даного препарату  збільшує час до появи перших ознак променевої реакції. Поряд зі зменшенням вираженості  ексудативного компоненту в шкірі визначали швидко прогресуючу епітелізацію ранової  поверхні при застосуванні мазі тіотриазоліну у порівнянні з контрольною групою.  

Таким чином, лікувально-профілактичне застосування препарату «Мазь тіотриазоліну 2%» є  ефективним методом зменшення кількості ускладнень променевої терапії, що проявляється у  зменшенні ступеню тяжкості променевих реакцій і у прискоренні термінів загоювання.  Отримані дані дозволяють після проведення відповідних клінічних досліджень рекомендувати  досліджуваний препарат у якості ефективного радіопротектора, що в свою чергу дасть  можливість проводити променеву терапію в повному обсязі. 

Leave a comment